GURU VIRJANAND GURUKUL MAHAVIDYALYA , KARTARPUR RUN BY GURU VIRJANAND SAMARAK SAMITI TRUST , KARTARPUR

AUTHORITIES


Patron Mahatma Chatenya Munni 94180-53092
President Sh. Dhruv Kumar Mittal 98145-17436
Vice President Sh. Kundan Lal 98141-61212
Vice President Sh. Kapoor Chander Garg 98148-17000
Vice President Smt. Susila Bhagat 98155-66460
Vice President Sh. Gyan Bhushan Aggarwal 98145-22099
General Secretary Pr. Ashwani Kumar Sharma 98760-93006
Acting Secretary Dr. Naresh Kumar Dhiman 97805-18504
Treasure Sh. Om Prakash Aggarwal 98553-33342
Gurukul Secretary Sh. Rakesh Kr. Aggarwal 98142-81900
Joint Secretary Sh. Kamal Kishor 97795-85054
Builing Secretary Sh. Suresh Pal Aggarwal 98143-33483
Secretary Pri. Pardeep Kumar 98146-24344
Secretary Sh. Ranjit Arya 98723-00702
Secretary Smt.Pushpa Mehta 98781-75015
Secretary Sh. Shiv Darshan 98728-29290
Commandant Sh. Sukhdev Raj 98887-64311
Principal Dr. Udyan Arya 98030-43271