Gurukul Topper


Keshav Kumar
BA Part-III  83.12%

Anshul Chaudhary
BA Part-III  83.7%

Dibakar Sarkar
BA Part-II  77.8%

Harendra Kumar
BA Part-II  78.7%

Biplab Deb Sharma
BA Part-II  80.2%

Suraj Kumar
BA Part-I  80.7%

Vedvarat Arya
12th  81.2%

Ajay Kumar
12th  81.4%

Vivek Kumar
12th  81.6%

Mohit Kapil
11th  73%

Omkar Dinesh Hingane
11th  73.6%

Mann Singh
11th  80.6%

Sudhanshu Kumar
10th  79.92%

Vedvyas
10th  80.23%

Saurabh Kumar
10th  80.38%

Sumit Kumar
9th  72%

Lovekush Arya
9th  72.8%

Rohit Kumar
9th  81%

Tushar
8th  84.7%

Gautam
8th  87.1%

Chitranjan
8th  88.3%

Aryan
7th  77.1%

Vinod Kumar
7th  81.8%

Piyush Kumar
6th  81.3%

Nitin Sahay
6th  81.3%

Aditya kumar
6th  87.3%

Deepak Parkash
7th  79.8%

Naresh Kumar
BA Part-I  80.6%